• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Drukuj Remont Biblioteki - zakończony

Remont biblioteki zakończony

Zakończono remont pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 ,,Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020”, dotacji celowej z budżetu gminy i środków finansowych biblioteki. Zakres projektu obejmował remont ścian piwnic, wykonanie przepony w postaci iniekcji, naprawę izolacji zewnętrznej budynku, malowanie pomieszczeń bibliotecznych oraz zakup wyposażenia. Celem zadania było stworzenie korzystniejszych warunków dla prowadzenia działalności statutowej, poprawienia infrastruktury biblioteki oraz unowocześnienia i polepszenia standardów estetycznych.

Odświeżone zostały sale wystawowe biblioteki mieszczące się w podziemiach budynku, czytelnia internetowa, magazyn, pomieszczenie socjalne i korytarze. W ramach projektu pomalowano również klatkę schodową prowadzącą do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, odświeżono i przymocowano poręcze i barierki. Biblioteka wzbogaciła się o nowy sprzęt. Zakupiono ekran multimedialny wraz z rzutnikiem, 12 zasilaczy elektrycznych ups, wykonano nowe oznakowanie oraz opracowano strategię rozwoju biblioteki.

Inwestycję zrealizowała firma OL-BUD. Usługi budowlane Krzysztof Olasiński z Zielonej Góry. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 218 476, 62 zł.

Monika Piotrowska
Dyrektor BPMiG w Dębnie